JOAN SANDOVAL AMAT

2004
18 habitatges unifamiliars en filera Gavà Mar

Barcelona

Superficie: 5200  m2

Estat: Realitzat

Promoció: Vertix S.A.

Col·laboradors:

Manel Artero i Enric Vellvé

JOAN SANDOVAL AMAT

COMENTA AQUEST PROJECTE


 

Publicar
ARQUITECTURA URBANISME INTERIORISME