JOAN SANDOVAL AMAT

LUISA VILLAMUERA GONZáLEZ

León, 1953

Estudia a l’Escola d’Arts Aplicades i es llicencia al 1986 a l’Escola d’Arquitectura Tècnica [UPC].

A partir de l’any 1985 col·labora habitualment amb Joan Sandoval en diversos projectes i direccions d’obres.

De 1995 al 2008 s’incorpora a G5 Integral d’Arquitectura i Urbanisme assumint la direcció d’obra de diversos projectes.

Des de 2008 disposa del seu propi despatx a Gavà (Barcelona), on continua col·laborant amb Joan Sandoval.

Contacte: luisa@joansandoval.com || lvillamuera@apabcn.cat

ARQUITECTURA URBANISME INTERIORISME